Po rozpakowaniu i oczyszczeniu ościeżnicy elementy opakowania posegregować i przekazać do odzysku jako odpady nadające się do recyklingu.

 

 

Przed przystąpieniem do montażu sprawdzić kompletność zestawu. Montaż rozpocząć od usunięcia 2 listw progowych zabezpieczających ościeżnicę przed deformacją na czas transportu (Rys.1). Ościeżnicę rozdzielić na dwie części: ramę bazową i ramę regulowaną (dostawkę).
W ramie bazowej ościeżnicy kluczem imbusowym 5 mm zamontować zawiasy (Rys.2). Następnie ramę wsunąć w otwór w ścianie i ustawić tak, aby pomiędzy nadprożem a stojakami zachowany był kąt prosty, a stojaki były prostopadłe do poziomu posadzki (Rys.3).
W ścianie murowanej poprzez większe otwory w uchwytach montażowych zaznaczyć miejsca wierceń. Usunąć ramę, wywiercić otwory i ponownie osadzić ramę przytwierdzając ją do ściany kotwami montażowymi.
W ścianie z płyt G-K ramę bazową zamontować blachowkrętami przez mniejsze otwory w uchwytach montażowych.

 

Osadzić wstępnie ramę bazową w otworze. Zabezpieczyć przed deformacją, umieszczając w trzech miejscach (na wysokości zawiasów i otworu zamka) belkę rozprężną lub deskę tak, aby na całej wysokości była zachowana jednakowa szerokość ościeżnicy. W razie potrzeby dodatkowo unieruchomić ramę drewnianymi klinami w narożnikach oraz między ścianą a uchwytami montażowymi.
Usztywnioną ramę bazową przytwierdzić do ściany przez otwory w uchwytach montażowych (Rys.4) oraz do posadzki przez otwory w kątownikach (Rys.5). Przestrzeń pomiędzy uchwytami a ścianą wypełnić niskoprężną pianką montażową (Rys.6). Do montażu ramy regulowanej można przystąpić po utwardzeniu pianki.

 

Dostawkę wsunąć od drugiej strony ściany w zamontowaną ramę bazową (Rys.7) i skręcić blachowkrętami przez otwory umieszczone w gnieździe uszczelki tak, aby obydwie części ościeżnicy na całym obwodzie szczelnie przylegały do ściany (Rys.8). Po zakończeniu montażu założyć uszczelkę (Rys.9) i zawiesić skrzydło drzwiowe w celu sprawdzenia poprawność montażu oraz prawidłowości jego współpracy z ościeżnicą.

 

WAŻNE!
- Ościeżnice regulowane przeznaczone są do montażu w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami i posadzką.
- Przed montażem należy sprawdzić, czy ościeżnice nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu lub składowania.
- Ościeżnice należy montować zgodnie ze sztuką budowlaną. Zaleca się, aby montażu dokonywały wyspecjalizowane grupy montażowe.
- Montowanie ościeżnic uszkodzonych jest niedopuszczalne. Ościeżnice błędnie dobrane, zamontowane z widocznymi wadami, niewłaściwie zabudowane i użytkowane niezgodnie z ich przeznaczeniem nie podlegają reklamacji.
- Wykorzystany w instrukcji klucz imbusowy nie stanowi wyposażenia zestawu. Narzędzie zostało użyte wyłącznie w celach pokazowych.
- Zabrania się wykonywania kopii tej instrukcji na innych stronach internetowych oraz wszystkich pozostałych mediach bez zgody ZAKPOL.

Z uwagi na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) firma ZAKPOL Piotr Zakonek dokonała aktualizacji Polityki prywatności – czytaj dalej. Informacje na temat cookies.

  Akceptacja