Sposób oznaczania ościeżnic typowych

Kod ościeżnicy:  

(dla pozostałych ościeżnic sposób oznaczania
jest analogiczny)

Kształtownik FD01 FD1Z FD07 FD07A FD08 FD14 FD11 FD12 FD13 FD16 FD17 FD18