Projekty UE

Prowadzimy projekty współfinansowane ze środków UE

W związku z realizacją projektu „Wprowadzenie nowej technologii produkcji ościeżnic drzwiowych wielkogabarytowych oraz poszerzenie gamy ościeżnic inwestycyjnych poprzez zakup maszyn dedykowanych.” współfinansowanego
z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013

2014-09-08 zawiadomienie o wyborze oferty – publikacja wyników.pdf

Firma ZAKPOL jest w trakcie realizacji umowy z Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą o dofinansowanie projektu dotacyjnego pt.:

“Wprowadzenie nowej technologii produkcji ościeżnic drzwiowych wielkogabarytowych oraz poszerzenie gamy ościeżnic inwestycyjnych poprzez zakup maszyn dedykowanych”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.