Projekty UE

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa: 3 Wsparcie Innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie: 3.4 Dotacje na kapitał obrotowyTytuł projekt: „Dotacja na kapitał obrotowy ZAKPOL Piotr Zakonek”

Cel projektu: wsparcie przedsiębiorstwa w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz utrzymania bieżącej działalności gospodarczej w związku z trudnościami spowodowanymi wystąpieniem pandemii COVID-19

Efekt projektu: utrzymanie działalności gospodarczej

Wartość projektu ogółem: 197 212,86 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 197 212 ,86 PLN

Beneficjent: ZAKPOL Piotr Zakonek

www.mapadotacji.gov.pl

Prowadzimy projekty współfinansowane ze środków UE

W związku z realizacją projektu „Wprowadzenie nowej technologii produkcji ościeżnic drzwiowych wielkogabarytowych oraz poszerzenie gamy ościeżnic inwestycyjnych poprzez zakup maszyn dedykowanych.” współfinansowanego
z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013

2014-09-08 zawiadomienie o wyborze oferty – publikacja wyników.pdf

Firma ZAKPOL jest w trakcie realizacji umowy z Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą o dofinansowanie projektu dotacyjnego pt.:

“Wprowadzenie nowej technologii produkcji ościeżnic drzwiowych wielkogabarytowych oraz poszerzenie gamy ościeżnic inwestycyjnych poprzez zakup maszyn dedykowanych”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.