Polityka prywatności

Polityka prywatności

  1. Administratorem Twoich danych jest firma ZAKPOL Piotr Zakonek, kontakt na dole strony.
  2. Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, stanowić może jednakże warunek zawarcia umowy lub rekrutacji.
  3. Przetwarzamy Twoje dane w celach: marketingowych, przeprowadzenia transakcji handlowych, rekrutacji lub zatrudnienia oraz funkcjonowania przedsiębiorstwa.
  4. Twoje dane zostaną udostępnione wyłącznie podmiotom prawnie umocowanym (urzędom, sądom itp.), w tym następcy prawnemu Administratora, ale również pracownikom Administratora, podmiotom pośredniczącym w zawieranych przez nas transakcjach, podwykonawcom jak i podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultingowe, prawne, audytowe, informatyczne jeżeli będzie tego wymagała realizacja celów pkt.3.
  5. Przetwarzamy Twoje dane przez czas niezbędny aby osiągnąć cel przetwarzania. Po zakończeniu go, archiwizujemy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Z uwagi na ustawowe okresy przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz okres przedawnienia roszczeń publicznoprawnych, dane osobowe usuwane są po upływie 10 lat licząc od końca roku, w którym zrealizowano cel przetwarzania danych. W przypadku danych pracowników okres ten jest stosowny do wymogów Prawa Pracy i przepisów ubezpieczeniowych.
  6. Masz prawo w każdej chwili do dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jeżeli inne obowiązujące przepisy nie będą ograniczały tych praw.
  7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania jej danych osobowych w sposób opisany na stronie www.giodo.gov.pl
  8. Nie dokonujemy zautomatyzowanej analizy Twoich danych, w tym profilowania.

 

Przeglądanie strony www i pliki Cookie

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane przez Twoją przeglądarkę gdy odwiedzasz strony internetowe. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka oraz unikalny numer służący do identyfikacji Twojej przeglądarki.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
– dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika (w tym reklam);
– tworzenia statystyk, korzystania użytkowników serwisu ze stron internetowych;
– utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego;
Jeżeli nie akceptujesz plików cookies możesz opuścić naszą stronę lub wyłączyć je w przeglądarce.

My nie przetwarzamy plików cookie, ale mogą je przetwarzać programy mające dostęp do Twojej przeglądarki.

 

ZAKPOL Piotr Zakonek

Ul. Portowa 1

55-200 Oława

biuro@zakpol.eu (korespondencja elektroniczna wymaga potwierdzenia otrzymania ze względu na spam)