Ościeżnice ukryte (dyskretne)

Zapraszamy do zapoznania się naszą ofertą ościeżnic ukrytych – dyskretnych.

Nowoczesny, minimalistyczny design daje możliwość ukrycia ościeżnicy i wyeksponowania skrzydła drzwiowego.
Ościeżnica zlicowana ze ścianą i skrzydłem drzwiowym pozwala na uzyskanie efektu jednej płaszczyzny.
Wykonanie kompletu (ościeżnicy i skrzydła) w jednym kolorze daje efekt niewidocznych drzwi.
Stosowane w ościeżnicy zawiasy ukryte można regulować w trzech płaszczyznach. Umożliwiają one otwieranie skrzydła w wychyleniu do 180° (dla drzwi otwieranych na zewnątrz).
Ościeżnica może sięgać do sufitu dla drzwi otwieranych na zewnątrz.